Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Baasrode

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte bekend dat hij een subsidie toekent aan 24 Oost-Vlaamse scholen voor werken. In totaal goed voor 9,5 miljoen euro. Bijna 500.000 euro daarvan gaat naar basisschool De Schakel in Baasrode. Het geld zal gebruikt worden om de gevels van de school aan de …

Op 28 maart 2019, over deze onderwerpen: Baasrode, Mobiliteit en verkeer, Oudegem

Ook al zijn het kleine dingen, ze kunnen een groot verschil maken. Stel je voor dat een familielid bij het oversteken door een auto wordt gegrepen, net op een plaats waar een zebrapad noodzakelijk is maar ontbreekt. Onze Schepen voor Mobiliteit, Marius Meremans, legt reeds zijn accenten in een …

Op 24 oktober 2016, over deze onderwerpen: Baasrode, OCMW

N-VA Dendermonde maakt zich ongerust over de realisatie van het nieuwe rusthuis in Baasrode. Door verdeeldheid en besluitloosheid binnen CD&V en Sp.a meerderheid, sinds het begin van deze legislatuur, is het dossier van het rusthuis in Baasrode anderhalf jaar blijven liggen. Hierdoor verliest het …

Op 25 september 2016, over deze onderwerpen: Baasrode, Begraafplaatsen, Sint-Gillis

‘Reeds geruime tijd horen wij klachten van mensen die worden geconfronteerd met diefstal van voorwerpen die zich op het graf van hun familieleden bevinden. We hoorden deze klachten voornamelijk over de kerkhoven van Baasrode en Sint-Gillis, maar we krijgen signalen dat dergelijke feiten zich ook …

Op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Baasrode

Op de gemeenteraad van 16 september lag de koepelovereenkomst voor de Briel ter stemming voor. Via deze overeenkomst engageert de stad Dendermonde, de provincie, W&Z en AWV zich om onder bepaalde voorwaarden een regionaal watergebonden bedrijventerrein in Baasrode te realiseren.    De Burgemeester …

Op 28 september 2015, over deze onderwerpen: Baasrode, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening

De stad Dendermonde vraagt een studie naar de best mogelijk manier om het toekomstige bedrijventerrein Oude Briel aan te sluiten op de N41. 'Dat kan op een directe manier of via het industrieterrein Hoogveld.' Het project Oude Briel deed al heel wat stof opwaaien. Het plan voor de aanleg van een …