Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: #project9200

In 2020 stelde het College van Schepenen en Burgemeester reeds zeven acties voor het Epicentrum voor. Eén van de actiepunten was is de herinrichting van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan. Het kruispunt is immers een van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid van onze stad en moet dus …

Op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: OCMW

Algemeen We hebben in de 2de golf gekozen om ons te beperken tot: Het voor de 2dekeer bellen naar alle 86-plussers van Dendermonde die we in de eerste ronde ook hebben kunnen bereiken via telefoon of brief of drempelbezoek. We sturen geen brieven meer en gaan ook niet op drempelbezoek in de tweede …

Op 5 mei 2021

De appartemensgebouwen in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde, gekend als de ‘Serbosblokken’, krijgen over afzienbare tijd een nieuw kleedje. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn plant een renovatie van de gevels en daken. De schotelantennes op de daken verdwijnen. Het project heeft …

Op 23 april 2021, over deze onderwerpen: #SterkerDendermonde

Op de gemeenteraad van 20 april 2021 stelde N-VA-raadslid Bart Claes voor om in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het makkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders. N-VA-raadslid Bart Claes: “Sociale huurwoningen …

Op 21 april 2021

De omwonenden van de kerk van St-Gillis (buiten) moesten afrekenen met een te grote wachttijd aan de verkeerlichten van dit belangrijk kruispunt in St-Gillis-Dendermonde. Onlangs waren de verkeerlichten volledig defekt, ons gemeenteraadslid Patrick Van Campenhout heeft onmiddellijk de 101 gebeld …

Op 20 april 2021

De Schelde tussen Antwerpen en Gent wordt omgeven door tientallen prachtige natuurgebieden. Van de Kalkense meersen, over Vlassenbroek tot de Polders van Kruibeke en Sint-Amands. Samen zijn die natuurgebieden goed voor meer dan 1.000 ha aan watergebonden natuur. Jaren geleden stelde Tomas Roggeman …