Nieuws

Op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: #project9200

In 2020 stelde het College van Schepenen en Burgemeester reeds zeven acties voor het Epicentrum voor. Eén van de actiepunten was is de herinrichting van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan. Het kruispunt is immers een van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid van onze stad en moet dus …

Op 7 mei 2021, over deze onderwerpen: OCMW

Algemeen We hebben in de 2de golf gekozen om ons te beperken tot: Het voor de 2dekeer bellen naar alle 86-plussers van Dendermonde die we in de eerste ronde ook hebben kunnen bereiken via telefoon of brief of drempelbezoek. We sturen geen brieven meer en gaan ook niet op drempelbezoek in de tweede …

Op 5 mei 2021

De appartemensgebouwen in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde, gekend als de ‘Serbosblokken’, krijgen over afzienbare tijd een nieuw kleedje. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn plant een renovatie van de gevels en daken. De schotelantennes op de daken verdwijnen. Het project heeft …