Logo Project 9200

#project9200

'#project 9200: samen - straf - stromen' is de titel van het meerjarenplan 2020-2025. In dit plan staan de ambities van het huidige stadsbestuur (coalitie N-VA & CD&V) voor de komende zes jaar. Het plan kwam tot stand op basis van de resultaten van de bevolkingsbevraging, de inspraakavonden, het memorandum van de administratie, ideeën van verschillende adviesraden, verenigingen, partijen en organisaties.


Lees hier meer over ons venieuwende project op deze website, hoe we dit precies gaan aanpakken wordt hier meer in detail toegelicht

Nieuws over dit onderwerp