Lokaal werk

N-VA Dendermonde wil behouden wat goed is voor onze stad maar wil ook het beleid sterk bijsturen op diverse domeinen.

Onze speerpunten:

 • Opnieuw investeerders aantrekken naar de stad om te zorgen voor een grotere tewerkstelling en een betere lokale economie

 • Een strakker veiligheidsbeleid met camera’s op diverse plaatsen

 • Betere fietspaden, voetpaden en wegen, met een gedragen én realistisch mobiliteitsbeleid in alle deelgemeenten

 • Een properder Dendermonde en een structureel beleid tegen zwerfvuil moeten prioritair zijn

 • Focus op sociale huisvesting: betaalbare bejaardenflats en dienstencentra in al onze deelgemeenten

 • Groene wandel- en speelzones in elke deelgemeente

 • Meer aandacht voor dierenwelzijn en in het bijzonder de zwerfkattenproblematiek in de stad en de deelgemeenten

 • Een beter parkeerbeleid: geen schrapping van parkeerplaatsen zonder compensatie

 • Wij willen blijvend investeren in nieuwe sportinfrastructuur, met een gedragen visie, gericht op duurzaamheid

 • Onze jeugdhuizen leveren goed werk en moeten verder uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor onze jeugd

 • Blijvend ondersteunen van onze verenigingen is broodnodig, het aanbieden van voldoende lokalen kan ook gerealiseerd worden in de nieuwe functie van kerkgebouwen

 • Dendermonde moet de culturele motor van de streek blijven, evenementen worden gespreid over de deelgemeenten

​Dendermonde heeft te lang stilgestaan. Samen met u willen we vooruitgang en verandering in onze stad!