Minister Ben Weyts (N-VA) levert nog geen handtekening voor koepelovereenkomst Oude Briel

Op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Baasrode

Op de gemeenteraad van 16 september lag de koepelovereenkomst voor de Briel ter stemming voor. Via deze overeenkomst engageert de stad Dendermonde, de provincie, W&Z en AWV zich om onder bepaalde voorwaarden een regionaal watergebonden bedrijventerrein in Baasrode te realiseren.   

De Burgemeester stelde onverkort dat Minister Ben Weyts deze overeenkomst de dag nadien zou tekenen. De minister heeft de overeenkomst nog niet getekend. Niet dat hij tegen het idee van watergebonden bedrijventerreinen is. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg immers maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Echter, op dit ogenblik zijn er een aantal onduidelijkheden aangaande de verdere aanpak van de procedures, waaronder de PRUP’s, die hij eerst opgelost wenst te zien. Een van de belangrijkste aspecten is de mobiliteitsproblematiek. De minister wil harde garanties aangaande het verbeteren van de bestaande verkeerssituatie. Het doel is immers enerzijds de verbeterde bereikbaarheid van het watergebonden bedrijventerrein Oude Briel in Baasrode en anderzijds op hogere schaal de verbeterde verkeersdoorstroming, -leefbaarheid en -veiligheid tussen Dendermonde en Buggenhout.

Daarnaast dient er duidelijk zicht te komen op de kosten die voorliggende koepelovereenkomst met zich mee zal brengen en in welke mate deze ingepast zijn in de meerjarenprogramma’s. Tenslotte hecht de minister veel belang aan het voorzien in een sociaal begeleidingsplan. Pas als deze punten uitgeklaard en desgevallend aangepast zijn, zal de minister zijn handtekening zetten. Ook om deze redenen heeft de Dendermondse N-VA fractie tegen de koepelovereenkomst gestemd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is