Schepenen

Tomas Roggeman

Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Volksgezondheid, Gezin, Armoede, Welzijn, Wij- en Buurtwerking, Wonen, Integratie en Dierenwelzijn

Marius Meremans

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Afvalbeleid en Zwerfvuil, Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Els Verwaeren

Cultuur en Erfgoed, Kunstonderwijs, Musea en Archief, Ontwikkelingssamenwerking, Europese en Internationale Contacten