Schepenen

Marius Meremans

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Afvalbeleid en Zwerfvuil, Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Tomas Roggeman

Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Volksgezondheid, Gezin, Armoede, Welzijn, Wij- en Buurtwerking, Wonen, Integratie en Dierenwelzijn

Els Verwaeren

Cultuur en Erfgoed, Kunstonderwijs, Musea en Archief, Ontwikkelingssamenwerking, Europese en Internationale Contacten