Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Bart Claes

Lid Autonoom Gemeentebedrijf, lid commissie subsidiëring sportinfrastructuur

Herman De Leeuw

Lid raad van bestuur CC Belgica

Veerle Deygers

Lid raad van bestuur CC Belgica

Walter Deygers

Lid overleg adviesraden, lid Ros Beiaardcomité, lid beheerraad bibliotheek

Stijn Goossens

Lid Algemene Vergadering DDS, lid adviesraad lokale economie

Marius Meremans

Lid en ondervoorzitter Ros Beiaardcomité, lid Gecoro

Bart Nobels

Lid adviesraad lokale economie

Hilde Raman

Lid algemene vergadering Verko, lid Autonoom Gemeentebedrijf

Tomas Roggeman

Lid raad van bestuur Cultuurdijk

Klaartje Van Havermaet

Lid commissie kunstaankopen, plaatsvervangend lid Regionaal Landschap Schelde - Durme

Dimitri Van Hoey

Lid raad van bestuur Westlede