Gemeenteraad

Walter Deygers

Fractieleider gemeenteraad, thema's: algemeen beleid, onderwijs

Bart Claes

Gemeenteraadslid, thema's: sport

Stijn Goossens

Gemeenteraadslid, thema's: financiën, middenstand

Marius Meremans

Gemeenteraadslid, thema's: openbare werken, mobiliteit

Bart Nobels

Gemeenteraadslid, thema's: mobiliteit, ruimtelijke ordening, financiën, middenstand, intergemeentelijke samenwerking

Hilde Raman

Gemeenteraadslid, thema's: mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, intergemeentelijke samenwerking

Tomas Roggeman

Gemeenteraadslid, thema's: cultuur, erfgoed, jeugd

Klaartje Van Havermaet

Gemeenteraadslid, thema's: cultuur, jeugd, milieu, natuur

Dimitri Van Hoey

Gemeenteraadslid, thema's: sociaal beleid, openbare werken