Wordt Dendermonde ook een ‘Gemeente met een hart’?

Op 22 oktober 2013

Vlaanderen kampt met een ernstig tekort aan bloedgevers. Het Rode Kruis vraagt nu ook de medewerking van de steden en gemeenten.  N-VA Dendermonde wil het stadsbestuur aanmanen om hierop in te gaan en de nodige initiatieven te ontwikkelen.

Uit cijfers van het Rode Kruis blijkt dat gemiddeld 70% van de inwoners van iedere gemeente ooit bloed zal nodig hebben. Maar ook dat slechts 3% van de inwoners tussen 18 en 70 jaar bloed geven. De grote vraag contrasteert dus met het lage aanbod. In de voortdurende zoektocht naar nieuwe, vrijwillige bloedgevers spreekt het Rode Kruis Vlaanderen nu ook de steden en gemeenten aan.

Gemeente met een hart

“De gemeente is het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Daarom is het belangrijk dat net zij mobiliseert en haar inwoners enthousiast maakt voor een dergelijk levensbelangrijk project,” zegt gemeenteraadslid Bart Nobels (N-VA). “Heel concreet vraagt het Rode Kruis aan de gemeentebesturen om acties op het getouw te zetten. Deze acties moeten als doel hebben het aantal bloedgevers onder de inwoners te doen stijgen.”

Zo kunnen bijvoorbeeld de stedelijke communicatiekanalen ter beschikking gesteld worden om het bloed geven te promoten. Men kan in samenwerking met de plaatselijke verenigingen de uitdaging aangaan om bv. 200 donoren extra te vinden. Het college en de raadsleden kunnen met een bloeddonatie zelf het goede voorbeeld geven, enz. In ruil voor deze inspanningen ontvangt de stad of gemeente het label ‘Gemeente met een hart’.

“In Dendermonde geeft 3,06% van de bevolking bloed. We halen daarmee net het gemiddelde maar het blijft een erg laag cijfer. Er is dus nog werk. In tegenstelling tot onze streekgenoten Aalst, Lebbeke en Sint-Niklaas heeft Dendermonde het label ook nog niet verworven,” zegt gemeenteraadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA). “Bloed kan levens redden. N-VA vraagt het stadsbestuur daarom om mee te werken aan dit nobel initiatief. Door actief extra acties te organiseren kan Dendermonde zich hopelijk in de toekomst een ‘Gemeente met een hart’ noemen.”

Klaartje Van Havermaet legt vanavond het voorstel voor aan de gemeenteraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is