We moeten woonzones verdichten

Op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: 4. Ruimtelijke ordening
We moeten woonzones verdichten

In amper vijf jaar tijd zijn er liefst duizend Dendermondenaren bijgekomen. Legt dat geen extra druk op de huizenbouw? En wat met de betonstop? We moeten leren inventiever bouwen!

Cijfers van Binnenlandse Zaken later er geen twijfel over bestaan: in amper vijf jaar tijd is het aantal inwoners in de regio Dendermonde gegroeid van 44.762 naar meer dan 45.760. Die bevolkingsgroei heeft onder meer te maken met de vele woonprojecten die in onze regio worden gerealiseerd. We mogen niet vergeten dat Dendermonde een belangrijk treinstation heeft, dat ook veel potentiële inwoners aantrekt. 

In een recente gemeenteraad werd door de oppositie uitgehaald over de verharding, het ruimtebeslag en de betonsnelheid, die in Dendermonde hoger zou liggen dan het Vlaamse gemiddelde. Maar hoe rijm je die opvallende bevolkingsgroei met een dreigende betonstop? Wel, eigenlijk is betonstop een foutief gekozen woord. Belangrijker is hoe we inventiever en doordachter met onze open ruimte omspringen. We zullen bouwpromotoren moeten sensibiliseren om kleiner te bouwen, meer wooneenheden op te trekken rond publieke parken en meer te verdichten in de centra wat automatisch betekent dat je hoger moet bouwen. Het zal zaak zijn om bijvoorbeeld fabriekspanden inventief om te bouwen tot woningen. Maar ook bedrijven kunnen praktischer omspringen met ruimte, door bijvoorbeeld magazijnen te delen. We hebben decennia geleden veel te grote kavels toegelaten. Vandaag moeten we binnen verkavelingen meer groen voorzien en de wagens naar de rand van de centra krijgen.

(Bron: Rondom Dendermonde - Lokeren, pag.6)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is