Uw rusthuis, onze zorg !

Op 23 oktober 2013

Binnenkort valt de definitieve beslissing over het rusthuis in Baasrode.  N-VA voelt zich heel nauw betrokken bij deze problematiek en vanaf het begin hebben we steeds het  behoud van een rusthuis in Baasrode verdedigd.

De visie van N-VA rond ouderenbeleid  loopt gelijk met de visie die de Vlaamse overheid hanteert: namelijk iedere oudere een aangepaste zorg  bieden  in zijn leefomgeving.

  1. Het is bijzonder belangrijk om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De thuiszorg en de thuiszorgondersteunende diensten zijn hierbij cruciaal.
  2. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om de nodige zorgen te krijgen in serviceflats, assistentiewoningen, kortverblijf, dagcentra,…
  3. Maar wanneer de zelfredzaamheid sterk vermindert en de afhankelijkheid toeneemt, moet de mogelijkheid blijven bestaan om naar een rusthuis in eigen gemeente  te gaan. Mensen die hun hele leven hebben bijgedragen aan een samenleving, verdienen ook de nodige zorgen binnen dezelfde samenleving.

Mensen zijn veel meer dan cijfers en voor de N-VA is  een degelijk ouderenbeleid een prioriteit  waarin wij  willen investeren. Voor ons was de verkiezingsbelofte dat er een rusthuis in Baasrode moet blijven bestaan dan ook een breekpunt.

Meerderheidspartij CD&V heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een rusthuis in Baasrode.  Vorig jaar heeft CD&V deze belofte nog eens herhaald in haar prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Gezien CD&V met burgemeester Piet Buyse en OCMW-voorzitter Patrick Meulebroeck  momenteel dé cruciale bestuursposten bekleden, verwachten we dat zij deze verkiezingsbelofte niet intrekken. De hoogdringendheid waarmee dit dossier moet aangepakt worden, vraagt om een zeer snelle beslissing door de OCMW-raad.

Argumenten als ‘financieel niet haalbaar’ kunnen moeilijk nog gebruikt  worden, aangezien de OCMW-meerderheidspartijen CD&V en SP.a zeer recent 2,2 miljoen euro investeringsbudget hebben laten terugvloeien naar de stadskas. De bestaande reserves voor sociale investeringen afbouwen kan men  moeilijk omschrijven als een sociaal verantwoord beleid. N-VA is er echter van overtuigd dat een stevig onderbouwd dossier, steunend op de richtlijnen  - zoals eerder vermeld - vanuit het Vlaams beleid,  een zeer grote kans op slagen heeft. N-VA wil een dergelijk dossier mee ondersteunen en zal zich dan ook  constructief en oplossingsgericht blijven opstellen. Uiteindelijk  hebben we allemaal de verantwoordelijkheid  te zorgen voor de senioren in onze maatschappij.

Namens N-VA Dendermonde,

de OCMW-raadsleden                                  de Baasroodse  gemeenteraadsleden

Jurgen Jacobs                                             Bart Claes

Veronique Van den Steen                           Stijn Goossens

Paul Van Marcke                                         Bart Nobels

                                                                    Dimitri Van Hoey                                                                                                       

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is