SCHEPENCOLLEGE - Project park Kalendijk bekroond

Op 24 december 2011

Minister Schauvliege heeft vijf projecten bekroond als laureaat van de projectoproep 'Groen in de Stad 2011'. Die stond in het teken van de integratie van kunst in het groen. Kalendijk is een van de vijf laureaten, samen met twee projecten in Gent, een in Heuvelland en een in Zwijndrecht.

'Het project zoekt naar een groene ontsluiting van het gebied Kalendijk', motiveert Schauvliege haar beslissing. 'Met de bestaande vegetatie wil men het terrein toegankelijk en avontuurlijk inrichten. Dat komt mee tot stand door een actieve samenwerking tussen een plaatselijke school en de gemeente.'

De jeugddienst en de groendienst van de stad Dendermonde zijn al geruime tijd met Kalendijk bezig, net zoals het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Leerpunt. Dat heeft een voorstel gemaakt waarbij kunstvoorwerpen in het landschap tegelijk ook fungeren als speeltuigen. Leerpunt plaatste eerder ook al met succes kunstwerken in de Oude Dender.

Schepen van Jeugd Marius Meremans (N-VA) en Klaas Geldof en Dimitri Verbeke van de jeugdraad en de jeugddienst zijn opgetogen over de bekroning van het dossier. 'Het is belangrijk dat wij nu op een subsidie van 7.924 euro kunnen rekenen', zegt Meremans. Geldof en Verbeke leggen uit dat de groenzone Kalendijk, die eigenlijk parallel loopt met de Leopold II-laan, in Dendermonde nog veel te weinig gekend is als parkzone. 'Toch is het hier heerlijk om te wandelen en wordt er heel veel gedaan om de natuur in stand te houden.'

'Extra speelruimte is een belangrijk streven vanuit de stedelijke jeugddienst en de jeugdraad', zegt Meremans nog. 'Het bleef niet alleen bij woorden, want een werkgroep in de schoot van de jeugdraad werkte samen met de jeugddienst en de groendienst een project uit voor de Kalendijk. Natuurlijke elementen die vrijkomen bij het onderhoud van grondobjecten worden gerecycleerd als zit- en speelmeubilair. Verder wordt het bosje toegankelijk gemaakt en kan er open speelruimte geschapen worden.'

De natuurwaarde en het historisch kader van deze site worden zeker behouden, wat volgens Meremans bewijst dat recreatie, natuurbeleving en speelruimte perfect te combineren zijn.

De realisatie van dit project staat het folkfestival M'Eire Morough, dat daar ook georganiseerd wordt, niet in de weg. Daar blijft ruim voldoende plaats voor over.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is