Rusthuis moet blijven

Op 5 mei 2009, over deze onderwerpen: OCMW

De OCMW-raad van Dendermonde heeft dan wel al beslist om met een 'vernieuwd ouderenbeleid' het rusthuis in Baasrode stop te zetten en op het terrein een woon- en zorgcirkel voor senioren (die nog vrij zelfstandig kunnen leven, nvdr) uit te bouwen, volgens N-VA Baasrode zijn de kansen om het rusthuis in Baasrode toch te behouden nog niet verkeken. "Integendeel", zegt Mario Rottiers, voorzitter van Jong N-VA Dender. "De beslissing wordt uiteindelijk op Vlaams niveau genomen. Het dossier ligt daar momenteel op de afdeling Zorg en Gezondheid en het is minister Heeren die beslist. Het is de bedoeling daar nu vooral druk uit te oefenen voor het behoud van het Baasroodse rusthuis."

N-VA Baasrode en Jong N-VA Dender schreven alvast een brief naar de bevoegde instanties om te pleiten voor het behoud van het aantal rusthuisbedden in Dendermonde. "En dus voor het behoud van het rusthuis", zegt Dimitri Van Hoey. "Onze argumenten zijn duidelijk: de afbouw van rusthuisbedden is onaanvaardbaar in tijden van vergrijzing. Ouderen moeten de kans krijgen zo lang mogelijk thuis te wonen, maar moeten ook terecht kunnen in een rusthuis in hun gemeente."

Om de Baasrodenaren wakker te schudden, organiseerde N-VA alvast een ludieke actie aan het rusthuis in de Rosstraat. "Hiermee willen we de bevolking oproepen om ons voorbeeld te volgen en hun ongerustheid aan de Vlaamse overheid over te maken", zegt Van Hoey. "We vragen de Baasrodenaars om massaal brieven te beginnen schrijven naar de afdeling Zorg en Gezondheid en de minister."

N-VA deelde alvast ook een open brief uit in Baasrode. Daarin staan de adressen van de bevoegde diensten vermeld. "We hebben dan wel geen vertegenwoordigers in de OCMW-raad, toch volgen we dit dossier op de voet en blijven we strijden voor het behoud van het rusthuis in onze gemeente", zegt Rottiers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is