Ros Beiaardbeeld in Bruyninckxpark krijgt grondige opknapbeurt

Op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur & erfgoed

Het standbeeld van het Ros Beiaard, in het William Bruyninckxpark, krijgt een grondige opknapbeurt. Het kunstwerk staat er momenteel verwaarloosd en bedekt met mos bij. Ook de omgeving van het park, die er nu nog wat troosteloos bijligt, wordt aangepakt. Al zal dat laatste wel iets langer op zich laten wachten.

Precies zestig jaar staat het Ros Beiaardbeeld, van de hand van kunstenaar Marc De Bruyn, in Dendermonde. In 1958 werd het ingehuldigd in het William Bruyninckxpark, het stadspark langs de viaduct aan de kant van het station. Aanvankelijk stond het op een ietwat andere locatie in het park, midden een waterpartij met fontein. Omdat die waterpartij droog kwam te staan en jongeren de hellingen begonnen te gebruiken om te skaten, werd het standbeeld verplaatst. Het kreeg ook een hoge sokkel zodat het Ros Beiaard ook van buiten het park te zien zou zijn.

Maar veel bekijks is er momenteel niet aan. De huidige toestand van het kunstwerk laat te wensen over. Mos- en vuilafzet zorgen voor een groen en grauw beeld. Op de sokkel is graffiti gespoten. En de belettering is voor meer dan de helft verdwenen. Ook het groenperkje errond ligt er troosteloos bij.

“Maar daar komt verandering in”, belooft schepen van Cultuur en Erfgoed Els Verwaeren (N-VA). “Het waren de gidsen van Dendermonde die aanvankelijk vragende partij waren om het beeld een opknapbeurt te geven en zelfs te verhuizen naar het Sas. Op 24 mei dit jaar wordt er immers, exact één jaar voor de Ros Beiaardommegang van 2020, een nieuwe Ros Beiaardwandeling ingelopen. Dan zou een prachtig standbeeld van ons paard natuurlijk niet misstaan. Ook het Ros Beiaardsecretariaat was het idee genegen. Er werd wel beslist om het kunstwerk op de huidige plaats te behouden, maar het wel een grondige opfrisbeurt te geven.”

De restauratie zal ter plaatse gebeuren. “Een gespecialiseerde firma zal het standbeeld volledig schoonmaken en in zijn oorspronkelijke glorie herstellen”, zegt Verwaeren. “Zandstralen is uit den boze, omdat de steen van het beeld te gevoelig is. Het zal op een speciale manier gebeuren. Tegelijk met die poetsbeurt, zal de graffiti verwijderd worden en de belettering opnieuw gezet. Het perk errond zal weer wat mooie beplanting krijgen.”

Er zit alvast druk op de ketel voor dit project. Bedoeling is immers dat de opknapbeurt tegen 24 mei 2019 achter de rug is. Op langere termijn denkt het stadsbestuur ook aan een volledige heropwaardering van het William Bruyninckxpark. Dat project zal in de komende meerjarenplanning opgenomen worden en aansluiten bij het masterplan dat eerder voor de stationsomgeving van Dendermonde opgemaakt werd en in extra groene ruimte voorziet. Opnieuw de nodige waterpartijen in het park plaatsen, is één van de denkpistes. “Het is belangrijk om de toegangspoorten tot de binnenstad te verfraaien”, zegt Verwaeren. “Ook dit park met het Ros Beiaardbeeld van Marc De Bruyn is er daar één van, zeker in het licht van de nakende Ros Beiaardommegang volgend jaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is