Provincie moet oplossing voor mobiliteitsprobleem rond Briel in plan zetten

Op 18 oktober 2013

"Als concrete oplossingen voor de slechte mobiliteit rond de Briel niet effectief in de plannen voor de omvorming van dit gebied worden opgenomen, dan zal het stadsbestuur alle middelen gebruiken om zich te verzetten tegen dit project". Dat heeft schepen van ruimtelijke ordening Niels Tas (sp.a) tijdens de jongste gemeenteraad gezegd. Daarmee gaf hij antwoord op vragen die de ongeruste buurtbewoners van de Briel, dat een watergebonden industriegebied moet worden, zelf op de agenda van de gemeenteraad zetten.

De provincie wil van de site Oude Briel een watergebonden industriegebied maken, met laad- en loskades langs de Schelde. Maar de plannen stuiten op heel veel protest. Niet alleen bij de bewoners van de Briel zelf, waarvan velen onteigend dreigen te worden, maar in heel Baasrode en omgeving. De Werkgroep Briel lanceerde daarom zelfs een petitie, zodat ze zelf het dossier Briel op de agenda van de gemeenteraad kon plaatsen. Dat lukte, zodat de werkgroep vorige maand haar standpunt mocht toelichten tijdens de gemeenteraadszitting. Afgelopen woensdagavond had de gemeenteraad een antwoord klaar voor de bewoners van de Briel. Die wilden vooral weten hoe de stad staat tegenover het project als de mobiliteitsproblemen in de buurt nog toenemen. "Er komt nu eenmaal meer vrachtverkeer en de aanleg van een parallelbaan met de Mandekensstraat zou dat moeten opvangen. Alleen is daar niet meteen sprake van", zegt woordvoerder Jan Van Steen. "Zal de stad protest aantekenen tegen het project zolang er geen oplossing is voor de ontsluiting?"

 Verloedering

Schepen Niels Tas is alleszins formeel. "Steun van de stad komt er niet als de provincie in haar plannen niet daadwerkelijk meteen mobiliteitsoplossingen opneemt", zegt Tas. "Dat is een absolute voorwaarde en als daar niet aan voldaan is, dan zal de stad alle middelen gebruiken om zich te verzetten tegen het project. Maar dat er iets moet gebeuren met dit gebied is toch ook voor iedereen duidelijk. De verloedering hier slaat hoe langer hoe meer toe." Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V is duidelijk: "Het is de provincie die de trekkersrol in dit dossier speelt, niet de stad. Maar we willen wel onze zeg doen. Als de stad kantelt, dan valt het hele project in het water", klinkt het. "Maar het is al te gemakkelijk om zomaar 'neen' te zeggen. Dan rest alleen maar een chaotische ontwikkeling van dit gebied in de toekomst, terwijl dit beter structureel gebeurt." De oppositiepartijen waren niet tevreden met het antwoord van de stad aan de Werkgroep Briel. "Te oppervlakking, niet duidelijk genoeg, vol woordspelletjes", stelt Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang). "De ongeruste bewoners krijgen amper een A4-tje als antwoord. Dat is toch geen fatsoenlijk antwoord. Stellen dat de ontdubbeling van de Mandekensstraat noodzakelijke voorwaarde is, is overigens absurd. De grond die hiervoor nodig is, is eigendom van de NMBS en die zijn geen betrokken partij. Dan kan zoiets op korte termijn niet gerealiseerd worden."

Ook N-VA heeft stevige bedenkingen bij het project en bij het volgens hen "compleet ongeloofwaardige mobiliteitseffectenrapport". "De rol van de stad mag niet geminimaliseerd worden", zegt Bart Nobels. "Voorwaarden die stad stelt rond oplossingen voor de zonevreemde woningen, verkeersleefbare oplossingen met de ontdubbeling van de Mandekensstraat als absolute voorwaarde, en de uitbouw van een buffer tussen bedrijven en woonomgeving zijn belangrijk. We hopen dat de stad voet bij stuk houdt, en ze Baasrode niet opoffert in ruil voor de realisatie van andere projecten van de provincie." De Werkgroep Briel wilde op het antwoord van de stad nog niet reageren, maar het eerst grondig bestuderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is