Project Bruynkaai moet realistisch en betaalbaar blijven

Op 8 augustus 2016, over deze onderwerpen: Verkeer & Mobiliteit

Beste Dendermondenaar

Ongetwijfeld hoorde u al over de plannen voor de vernieuwing van de site De Bruynkaai. Ook N-VA Dendermonde bestudeerde de huidige plannen.

Voor ons moet de opwaardering een winst zijn voor alle bezoekers, klanten en toeristen en zeker voor u als centrumbewoner en handelaar. Vanuit dit oogpunt concluderen we dat geen enkele van de drie resterende scenario’s die nu voorliggen realiseerbaar en betaalbaar is.

Behoud gratis parking 
In alle scenario’s kiest de CD&V – sp.a-meerderheid voor een halfondergrondse betaalparking. Bovendien kan deze parking nooit rendabel worden. De meerderheidspartijen zien in De Bruynkaai een dure centrumparking, in plaats van een gratis randparking. Eén van de laatste gratis parkings dreigt hiermee te verdwijnen. 

De Bruynkaai niet volbouwen 
Net zoals de bevoegde adviesraad van deskundigen wil N-VA de site niet volbouwen. In de eerste plaats is het volbouwen van De Bruynkaai om het project gedeeltelijk te financieren een fout uitgangspunt. Bovendien is de De Bruynkaai een publieke ruimte, die ten dienste moet staan van iedere Dendermondenaar en niet mag dienen voor enkele luxeappartementen. 

Geen gat in de stadskas 
Ook het financieel aspect van de opwaardering is niet onbelangrijk. Helaas stellen we vast dat de scenario’s uitvoeren zoals deze nu op tafel liggen een gat slaat in de stadskas. In de berekeningen zijn nog veel engagementen niet gegarandeerd, mogelijke extra kosten niet in rekening gebracht en opbrengsten meegerekend die niet voor de stad zijn. Hiervan mag u niet de dupe worden. N-VA kiest uitdrukkelijk niet voor een prestigieus renovatie- en bouwproject dat het meeste opbrengt, maar voor een project dat nodig is voor Dendermonde en voor u. Voor een project dat financieel haalbaar en realiseerbaar is binnen een redelijke termijn. 

Volgens de N-VA is dit een verfraaide gratis parking, met groenpartijen, waar het aangenaam wandelen en fietsen is, met een aanlokkelijke en veilige toegangspoort voor de binnenstad en het winkelhart. Een verbeterde en goed bereikbare De Bruynkaai moet letterlijk de zuurstoflong worden voor het centrum, dat geplaagd gaat onder het falend parkeerbeleid.

Namens N-VA Dendermonde

Klaartje Van Havermaet                     Bart Nobels
Gemeenteraadslid                              Gemeenteraadslid
0486 20 64 11                                       0498 63 93 71
klaartje.vanhavermaet [at] n-va.be        bart.nobels [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is