Niet minder maar méér parkeerplaatsen aan het station!

Op 29 november 2017

Het schepencollege van Dendermonde wil de capaciteit van de stationsparking tot de helft verminderen. N-VA Dendermonde reageert verbluft: “Dit is compleet weg van de realiteit”. Bovendien kunnen wij ons niet vinden in de extra bebouwing in de Hemelstraat en de Beekweidestraat.

Vermindering aantal parkeerplaatsen

Volgens het bijgestuurde masterplan voor de stationsomgeving zou de parking aan de kant van het viaduct verdwijnen. De ondergrondse parking die oorspronkelijk voorzien was, wordt in de nieuwe plannen geschrapt. Het resultaat is een verlies van 300 tot 500 parkeerplaatsen.

“De stationsbuurt heeft nu al een groot tekort aan parkeercapaciteit, met overlast voor de omwonenden tot gevolg. Een meerwaarde voor het openbaar vervoer is er evenmin. Willen we mensen aanmoedigen om de trein te nemen, dan moeten we de parking uitbreiden in plaats van inperken. Het huidige plan kan enkel leiden tot meer verkeersdrukte op de invalswegen. Wanneer mensen die wat verder wonen niet meer de mogelijkheid hebben om te parkeren aan het station, dan vrees ik dat velen niet meer voor de combinatie wagen/trein zullen kiezen, maar enkel voor de auto”, zegt gemeenteraadslid Bart Nobels.

Volgens de N-VA zit heel de mobiliteitsvisie verkeerd. “Eerst het circulatieplan en nu dit. Hebben deze mensen eigenlijk nog voeling met de realiteit in hun stad?", vraagt gemeenteraadslid Tomas Roggeman zich af. "Een station moet net een knooppunt van mobiliteit zijn voor fiets, bus én auto. Er moeten dus niet minder maar meer parkeerplaatsen komen aan het station.”

Geen extra bebouwing in stationsbuurt

De stad is eigenaar van de site waar nu de carnavalhal “Hemelken” staat. Deze hal en de bijhorende parking wil het schepencollege vervangen door woningbouw. Voor de N-VA is dit geen optie. "Deze plaats is ideaal voor extra parkeerplaatsen. Een kleine 200 wagens zouden hier toch moeten kunnen staan", zegt Bart Nobels.

Ook het buurtparkje van de Beekweidestraat zou sneuvelen voor bijkomende woningen. "Bestaand groen tussen woningen wordt geschrapt en parkeergelegenheid verdwijnt. De buurtbewoners verliezen dus twee keer. Bestaand groen in woonkernen wordt vervangen door parkgebied langs het perron. Wie of wat heeft daar wat aan? De treinen?”, aldus Tomas Roggeman.

N-VA Dendermonde is van oordeel dat groenvoorziening nodig is, maar de broodnodige parkeerplaatsen afschaffen en nog extra woningen voorzien in een overvol Sint-Gillis is niet realistisch. Een evenwicht tussen groene ruimte én de nodige parkeerruimte aan het station is echter wel haalbaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is