Naar een kwaliteits-vermindering in de naschoolse opvang

Op 29 februari 2016, over deze onderwerpen: Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO)

N-VA maakt zich grote zorgen over de toekomst van de buitenschoolse opvang  in Dendermonde. Verscheidene schepenen van de CD&V/SP.A-meerderheid hebben gepleit om de voor- en naschoolse opvang niet meer op locaties buiten de scholen te organiseren.  

Opvang buiten de school accentueert heel erg op kwalitatieve begeleiding. Binnenschoolse opvang is aan minder regels gebonden dan een buitenschoolse opvang; onder andere op vlak van het aantal begeleiders per kind, een kindvriendelijke accommodatie, veiligheidsvoorzieningen, de opleiding van begeleiders, de speel- en rustruimtes voor kinderen.

Bart Nobels, N-VA-gemeenteraadslid: “In het verleden heeft de stad een naschoolse opvang opgebouwd waar ze best fier op kan zijn. Sterk gemotiveerd personeel was daarbij altijd cruciaal.  CD&V stuurt nu signalen uit dat hier best wat op bespaard kan worden door van opvang over te schakelen naar enkel toezicht; als gezinspartij stuit ons dat sterk tegen de borst.   

De maatschappij verwacht dat ouders steeds langer gaan werken. Kinderen mogen daar niet het slachtoffer van zijn. Voor ons staat het kind centraal en daarom dient een kleuter of een kindje van de lagere school na een vermoeiende schooldag in een aangepaste omgeving met een kwalitatieve begeleiding te worden opgevangen. 

De eerste stappen voor omschakeling van buitenschoolse naar binnenschoolse opvang zijn reeds gezet: het college van burgemeester en schepenen wil naar de toekomst toe niet meer de maximale opvangcapaciteit  in de buitenschoolse opvang benutten. Dat niet al de mogelijke plaatsen worden ingevuld in de deelgemeente  met een de langste wachtlijst, Baasrode,  vinden we helemaal onbegrijpelijk.”

 

Meer info:
Bart Nobels, gemeenteraadslid N-VA, bart.nobels [at] n-va.be, 0498 63 93 71    

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is