N41: N-VA blijft engagement getrouw

Op 19 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

De nieuwe studie van minister Ben Weyts (N-VA) moet antwoorden bieden op de kritiek van de Raad van State op het vorige plan voor de doortrekking van de N 41. Gemeenteraadslid Marius Meremans ondervroeg daarover het college van Dendermonde en de fractieleiders van de verschillende partijen. Het CD&V-sp.a-college staat nog steeds achter het vroegere standpunt en blijft het voorgestelde tracé voor de N 41 verdedigen, maar raadslid Bart Van Malderen, fractieleider van meerderheidspartij sp.a, toont nog weinig animo en weigert zijn vroeger positief standpunt te bevestigen. N-VA Dendermonde blijft haar woord wél getrouw en gaat onverkort voor het geselecteerde tracé.

In 2014 legde een Ruimtelijk Uitvoeringsplan eindelijk een definitief tracé vast voor de doortrekking van de N41, zodat de aanleg kon starten. Maar de Raad van State vernietigde het arrest na ingediende bezwaren. Minister Ben Weyts trok daarom € 700.000 uit voor een bijkomende studie over de N41. Deze studie moet zorgen voor antwoorden op de bemerkingen van de Raad van State. Deze studie zou rond april afgelopen zijn en nadien kan de provincie hiermee aan de slag om een aangepast RUP op te stellen. Dit moet de doorbraak vormen om de doortrekking eindelijk te realiseren.

Tot niet zo lang geleden waren in de Dendermondse gemeenteraad alle partijen, op Groen na, voorstanders van de doortrekking van de N41. De N-VA is dit nog altijd volmondig, maar tijdens de gemeenteraad van 17 januari weigerde sp.a ronduit om een standpunt in te nemen. Dat is een duidelijke trendbreuk met wat we tot nog toe van hen mochten vernemen.

Meremans concludeert: “Op Groen na, heeft de Dendermondse politiek jarenlang unaniem de doortrekking van de N41 verdedigd. Uit de meest recente uitspraken van sp.a-fractieleider Bart Van Malderen en zijn weigering om de doortrekking te herbevestigen, is duidelijk af te leiden dat het kartel sp.a-Groen de doortrekking van de N41 wil lossen onder druk van de kleinere kartelpartner, die vroeger al stelde dat de N41 volledig overbodig is.

Daarmee zetten ze zich op één lijn met de tegenstanders die de N41 willen blokkeren. De doortrekking van de N41 niet realiseren zou ronduit een drama zijn én voor de inwoners van Oudegem en Sint-Gillis, én voor onze bedrijven en ondernemers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is