N-VA wil eerlijke behandeling van Dendermondse deelgemeenten

Op 20 augustus 2017, over deze onderwerpen: Stadsbudget

Het schepencollege van Dendermonde geeft voor haar beleid meer belastinggeld uit in Dendermonde-centrum dan in alle andere deelgemeenten samen. Dat blijkt uit berekeningen van de N-VA. “Wij vragen een rechtvaardige verdeling van de middelen”, reageert N-VA-gemeenteraadslid Tomas Roggeman.

De uitgaven van de stad Dendermonde tonen een grote benadeling van de deelgemeenten. Dat blijkt uit de strategische nota van het schepencollege. Het gaat om de prioritaire uitgaven van de afgesloten begrotingsjaren 2014 tot en met 2016.

"Het prioritaire beleid in deze jaren was goed voor in totaal 6,1 miljoen euro aan uitgaven", legt Tomas Roggeman (N-VA) uit. "Daarvan werd 2 miljoen uitgegeven in Sint-Gillis, Grembergen, Baasrode, Oudegem, Appels, Mespelare en Schoonaarde samen. In Dendermonde-centrum alleen werd meer dan 3,5 miljoen geïnvesteerd, bijna het dubbele! De overige 0,6 miljoen bestaat uit uitgaven die niet uit te splitsen of te lokaliseren zijn, zoals de stedelijke website en vormen van algemene dienstverlening."

Het niet-prioritaire beleid toont een gelijkaardig beeld: ook daar geeft het schepencollege meer dan de helft van al het geld uit in Dendermonde-centrum. Van de 32 miljoen euro budget is 16,5 miljoen voorzien voor de centrumgemeente. "Over de hele begrotingstermijn geldt een eenvoudige regel: voor elke euro die het schepencollege investeert, gaat 51 eurocent naar het centrum. De andere deelgemeenten moeten het met veel minder stellen, terwijl daar bijna vier keer zo veel mensen wonen".

Eerlijke spreiding

"We begrijpen dat het centrum de hoogste noden heeft voor stadsontwikkeling. De parkeernoden zijn er groot en ons winkelcentrum kan steun gebruiken. Maar deze verdeling steekt wel heel scherp af tegen de spreiding van de bevolking: 79% van de bevolking woont in de deelgemeenten. Deze mensen moeten even veel gemeentebelastingen betalen, terwijl er amper geïnvesteerd wordt in hun buurt. Wij willen meer aandacht voor de deelgemeenten", zegt Roggeman. Schoonaarde, Appels en Baasrode tellen de minste investeringen.

Daarom vraagt de N-VA een eerlijkere spreiding van de budgetten. "Bij besparingen weet men de deelgemeenten heel goed liggen, maar bij investeringen worden ze vergeten. Dat moet anders. Wij hopen dat het schepencollege deze situatie wil rechtzetten door ál onze centra de investeringen te gunnen die ze verdienen".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is