N-VA vraagt strenge controle op het gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een beperking

Op 2 november 2016, over deze onderwerpen: Verkeer en mobiliteit

Sinds januari 2013 zijn er in Dendermonde 153 processen-verbaal opgemaakt voor het onrechtmatig parkeren op een parkeerplaats voor personen met een beperking of het onrechtmatig gebruik van een parkeerkaart voor personen met een beperking.  N-VA vindt beide overtredingen onaanvaardbaar en wil dat  de controle op deze twee overtredingen wordt opgedreven.

Nultolerantie

De N-VA vraagt dat het college naast de reeds bestaande sensibiliserende acties ook sterk inzet op bestraffing van de overtreders.  N-VA wil dat de politiediensten en GAS-ambtenaren prioritair worden ingezet en hierbij een nultolerantie hanteren.  Onder andere GAS-boetes lijken hiervoor een aangewezen middel.

QR-code

Uit gepubliceerde cijfers blijkt dat er per geldige kaart nog twee vervallen kaarten circuleren die niet ingeleverd zijn bij de FOD Sociale Zaken.  Voor de drie gemeenschappen samen gaat het over 200.000 kaarten die niet werden ingeleverd. Meestal gaat het om een vergetelheid en zijn deze kaarten weggegooid of blijven ze ergens in een schuif liggen.  Maar heel regelmatig gebruiken mensen vervallen kaarten zonder dat ze er recht op hebben.  

De controle op vervallen kaarten was altijd al vrij moeilijk.  Maar op initiatief van staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) komt hier verandering in.  De oude kaarten zullen systematische vervangen worden door nieuwe kaarten met een QR-code.  De politiediensten zullen in 2017 op hun smartphone een app kunnen installeren en bij het inscannen van de QR-code kan de politieambtenaar onmiddellijk zien of deze kaart nog geldig is of niet.  Een mogelijkheid die volgens N-VA Dendermonde ten volle benut moet worden

Bart Nobels                                              

Gemeenteraadslid N-VA                   

bart.nobels [at] n-va.be

0498/63.93.71

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is