N-VA-voorstel European Disability Card: toegang stedelijke evenementen vergemakkelijken voor mensen met beperking

Op 7 juli 2017, over deze onderwerpen: gehandicaptenbeleid

Personen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven vaak moeilijkheden. En dat niet alleen door de aard van hun beperking. Ook deelname aan het sociale leven, zoals sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding, is niet altijd een evidentie voor hen. Met het voorstel om de European Disability Card in te voeren wil de N-VA de toegang tot evenementen voor deze groep personen in onze stad vergemakkelijken.

De European Disability Card zal binnenkort door personen die in België erkend zijn als persoon met een beperking bij de bevoegde instanties kunnen worden aangevraagd. In de eerste plaats is het een bewijsstuk om deze beperking aan te tonen. Wanneer het om een minder zichtbare beperking gaat maakt deze kaart eventuele discussies hierover overbodig.

Het tweede luik van de kaart bestaat erin dat op vertoon van de kaart de persoon kenbaar maakt dat hij aanspraak kan maken op voordelen die organisaties van sportieve en culturele evenementen hen kunnen aanbieden.

Het is Pieter Paul Moens uit Lebbeke, die zelf lijdt aan een autismespectrumstoornis, die reeds jaren geleden het idee opperde van een pas voor personen met een beperking. Daarin kreeg hij snel de steun van Helga Stevens, zelf doof geboren en inmiddels Europees parlementslid.

Gemeenteraadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA): ‘Onze fractie stelt voor dat ook de stad Dendermonde zich inschrijft in het verhaal van de European Disability Card. Personen met deze kaart kunnen op vertoon van de kaart aan de stad hun beperking kenbaar maken. We vragen de stad, als organisator van culturele en sportieve evenementen, mensen met een beperking voordelen aan te bieden die kunnen verkregen worden op basis van de kaart. De stad kan als organisator zelf bepalen welk voordeel ze toekent aan de houders van de kaart. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan om voorbehouden plaatsen voor de houders, korting bij gidsgeleide rondleidingen, verlaagde tarieven bij evenementen, enzovoort . Wat we hiermee willen bereiken is de toegankelijkheid voor personen met een beperking bij dergelijke evenementen in onze stad te vergemakkelijken.’

De bevoegde schepen antwoordde op de gemeenteraad het voorstel ‘positief te benaderen’. Daaruit besluit de N-VA-fractie dat de stad Dendermonde binnenkort uitvoering zal geven aan dit N-VA-voorstel.

 

Klaartje Van Havermaet

gemeenteraadslid 

klaartje.vanhavermaet [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is