N-VA haalt gelijk na stevige bijsturingen circulatieplan Sint-Gillis

Op 21 november 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer

Gisteren werd duidelijk dat het circulatieplan in Sint-Gillis zwaar zou worden aangepast. Marius Meremans, gemeenteraadslid en parlmentslid, reageert tevreden: “De wijzigingen die nu worden doorgevoerd zijn elementen die heel wat burgers en de verenigde oppositie al maanden aankaarten. Indien de bevoegde schepen zijn huiswerk goed had gemaakt en overleg had gepleegd met burgers en middenstand, dan konden we reeds een half jaar eerder zijn geland met dit dossier.”

Het circulatieplan in Sint-Gillis wordt na heel wat kritiek stevig bijgestuurd. De grote lus aan de spoorwegovergangen wordt geschrapt, de zone 30 verkleind en de knip aan het kruispunt van de Weggevoerdenstraat met de Van Langenhovestraat verdwijnt. Het stadsbestuur komt tot dit besluit op basis van de sterke kritiek die geuit is tijdens de gemeentelijke bevraging.

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:
- Lus voor eenrichtingsverkeer langs de Pastoor Claeysstraat, Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat, Hullekenstraat en Bareelstraat helemaal afgevoerd
- Eenrichtingsverkeer Binnenstraat afgevoerd
- Zone 30 ingeperkt
- Knip Weggevoerdenstraat ter hoogte van Van Langenhovestraat afgeschaft

In Sint-Gillis ontstonden er allerlei burgerbewegingen met petities en protestacties tot gevolg. “De inspanningen van heel wat bewoners en middenstanders om het stadsbestuur op andere gedachten te brengen, worden beloond. Toch zorgde de komst van het circulatieplan vooral voor heel wat verdeeldheid in Sint-Gillis, dan zwijg ik nog van het inkomstenverlies voor de middenstand. Met een grondige inspraak en een betere voorbereiding had dit kunnen vermeden worden”, aldus Marius Meremans.

"Ook opvallend : we vernemen dit via de pers, de meerderheid had terechte vrees om de confrontatie aan te gaan op de raadscommissie en de gemeenteraad", zegt Meremans.

Op 6 december zal de gemeenteraad zich een laatste keer buigen over het circulatieplan. Marius Meremans heeft er vertrouwen in: “Naar wat we nu vernemen zijn de aanpassingen alvast positief. We moeten het nog in detail bekijken maar ik hoop dat met alle partijen een aangepast circulatieplan kunnen goedkeuren. Dit zou een goed signaal zijn naar de burger toe.” Over één zaak is Meremans alvast heel duidelijk: “Zo’n schabouwelijk schouwspel is niet voor herhaling vatbaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is