N-VA gaat voor Woonzorgcampus in Boonwijk en Baasrode

Op 19 december 2013

Visie ouderenbeleid

De visie van N-VA rond ouderenbeleid loopt gelijk met deze die de Vlaamse overheid hanteert : namelijk iedere oudere een aangepaste zorg bieden in zijn leefomgeving.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is bijzonder belangrijk waarbij thuiszorg en andere thuiszorgondersteunende diensten van cruciaal belang zijn. 

Maar wanneer de zelfredzaamheid sterk vermindert en de afhankelijkheid toeneemt, moet men de mogelijkheid hebben om aangepast opgevangen te kunnen worden.

Zorgstrategisch Plan

De recente beslissing van de meerderheidspartijen voor het behoud van een rusthuis in Baasrode maakt dat het zorgstrategisch plan van het OCMW Dendermonde niet meer voldoet aan de genomen beleidsintenties.

Het plan dat nu op tafel ligt van 2009 moet geactualiseerd worden om het voortbestaan van de twee woonzorgcentra te garanderen, Boonwijk en Baasrode.

Woonzorgcampus

De N-VA fractie in de OCMW-raad zal op de raad van 23 december 2013 zijn visie toelichten. “ Het is de bedoeling dat we het zorgstrategisch plan een nieuw boost  geven waarbij we inzetten op een nieuwe vorm van woonzorg voor ouderen namelijk de woonzorgcampus” zegt Paul Van Marcke, fractieleider voor N-VA. 

Het concept staat voor een ruime geïntegreerde en efficiënte dienstverlening op 1 site, waarbij verschillende woonvormen gecombineerd worden in functie van de graad van hulpbehoevendheid.

De site zal vooreerst bestaan uit een woonzorgcentrum waar hoofdzakelijk bejaarden opgevangen kunnen worden met een hoog zorgprofiel. Tevens zullen er assistentiewoningen opgetrokken worden voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen en willen blijven wonen maar waar nodig met beperkte ondersteuning.

“Het is het samenbrengen van verschillende units met verschillende zorgnoden”, zegt Paul Van Marcke.  Bewoners kunnen beroep doen op het totale dienstenaanbod van de campus. Zo kunnen bijvoorbeeld de bewoners van de assistentiewoningen gebruik maken van de warme maaltijden in het woonzorgcentrum. 

Indien de zorgbehoefte stijgt kan men desgewenst naadloos doorstromen naar het WZC en is verblijf op dezelfde campus verzekerd.

Ook niet onbelangrijk zijn de synergievoordelen verbonden aan dit concept.

Overtuigd van de vele pluspunten van deze nieuwe kijk op wonen voor ouderen, willen we onze visie delen met de inwoners van Dendermonde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is