N-VA Dendermonde wil garanties over toekomstige stationsparkings voor fiets en auto

Op 20 maart 2017, over deze onderwerpen: Parkeerbeleid

De Dendermondse gemeenteraad laat nieuw onderzoek voeren over het nieuwe station. Op voorstel van N-VA zal die focussen op de toegangen en parkeermogelijkheden voor zowel fietsen als auto’s. “Zonder grondige bijsturing van de plannen riskeren we een verkeersinfarct om u tegen te zeggen” zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman (N-VA).

Het masterplan voor de stationsomgeving werd al opgesteld in 2010. Het stadsbestuur wil schot in de zaak krijgen door middel van een nieuw verfijnend onderzoek, op kosten van de Vlaamse regering. Volgens N-VA moet dit vooral de mobiliteit voor fietsen en auto’s onderzoeken, waarover grote vraagtekens bestaan.

Infarct

In het huidige plan worden namelijk alle bestaande parkeerplaatsen rond het station afgeschaft, aan voor- en achterkant). Ook parkings in de omgeving, zoals in de stationsstraat, op de Geldroplaan en aan de loods van de Hemelstraat verdwijnen. In de plaats komt er 1 grote nieuwe parking voor 800 wagens met toegang onder de rotonde van de Brusselse Poort. Maar dat betekent dat de honderden auto’s die vandaag het station bereiken aan de kant van Sint-Gillis en langs de Geldroplaan naar de rotonde geleid worden.

“Zonder wijziging van de plannen zullen honderden auto’s extra op de rotonde moeten rijden, afslaan naar de Leopoldlaan, om daar te keren en vervolgens aan de rotonde de toegang van de ondergrondse parking binnen te rijden” zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman (N-VA). Volgens hem is het “een absurd plan dat de mobiliteitsproblemen in de spits alleen kan vergroten”. Op vraag van N-VA wordt daarom bij de onderzoeksopdracht vermeld dat alternatieven onderzocht worden, zoals extra toegangen voor de parking of een nieuwe locatie aan de kant van Sint-Gillis.

Fietssnelwegen

Ook om meer mensen via de fiets naar het station te krijgen, moeten de plannen herwerkt worden. “De geplande fietsparkings hebben onvoldoende capaciteit. Aan de voorkant van het station worden 480 plaatsen voorzien, terwijl daar vandaag al evenveel fietsers parkeren. Het is er nu al zoeken naar een plaatsje.”

Ook de aansluitingen met de toekomstige fietssnelwegen roepen grote vraagtekens op. Het station moet een knooppunt van verschillende fietssnelwegen worden, met paden langs de spoorwegen naar Sint-Gillis, Buggenhout, Zele, Hamme en Oudegem. “Maar niemand weet hoe die fietssnelwegen verbonden kunnen worden met het station. Veel plaats naast de sporen is er niet.”

N-VA is tevreden dat deze elementen nu centraal komen te staan in het mobiliteitsonderzoek, dat moet afgerond worden tegen mei 2018.

Tomas Roggeman – 0472 890 396

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is