N-VA Dendermonde vraagt aandacht voor zorgverleners

Op 17 september 2014

Eerstelijnsgezondheidszorg !

De toenemende verkeersdrukte en het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in en rond de stad zorgen voor heel wat frustaties bij zorgverstrekkers aan huis bij zieke patiënten.

De vergrijzing van de bevolking, ouderen die steeds langer blijven thuis wonen en de kortere opnameduur in ziekenhuizen hebben ervoor gezorgd dat het aantal  medische zorgverstrekkers aan huis de jongste jaren sterk is toegenomen.

Gebrek aan vrije parkeerplaatsen

Vooral in de binnenstad is het probleem zeer groot.  De zorgverstrekkers staan al onder enorme tijdsdruk en verliezen vaak heel veel tijd voor het vinden van een vrije parkeerplaats.  “Soms hoeven we rondjes te draaien  in de hoop dat er toch iets vrijkomt”, zegt Hilde Raman, gemeenteraadslid en thuisverpleegkundige.

Op deze wijze is het niet meer werkbaar en kan er geen correcte en efficiënte dienstverlening geboden worden aan zieken.

Zorgkaart

“Zorgverleners zijn vragende partij van een soepeler systeem”, zegt Paul Van Marcke, ocmw-raadslid en thuisverpleger.  De invoering van een speciale parkeerkaart voor artsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere paramedische beroepen zou een uitstekend instrument betekenen dat bijdraagt aan de kwaliteitsvolle zorg waarvoor deze mensen garant staan.

De invoering van een zogenaamde zorgkaart met vermelding van Riziv- en telefoonnummer van de zorgverlener zou het heel wat gemakkelijker maken.

Het systeem is bovendien duidelijk en transparant naar bevoegde diensten toe en burgers.

Door vermelding van het telefoonnummer kan men op ieder moment de zorgverlener contacteren tijdens zijn of haar huisbezoek.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is