Laattijdige indiening brengt integratiebeleid en kwaliteit onderwijs in gevaar

Op 23 mei 2014

In de Dendermondse scholen zijn er steeds meer kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben. Hierdoor is er  nood aan bijkomende ondersteuning van de scholen.  Oppositiepartij N-VA heeft hiervoor zelf financiële middelen gezocht en gevonden.   Ze wees de meerderheid erop dat ze geen gebruik maakt van integratiesubsidies die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. 

Nood aan ondersteuning scholen

In de Dendermondse scholen zitten er steeds meer kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.  Dit is zo voor ongeveer 7 % van de lagere schoolkinderen, voor de kleuters is dit reeds bijna 9 %. Een gebrek aan ondersteuning voor het wegwerken van de taalachterstand treft niet alleen het kind maar ook zijn klas en op termijn is de hele gemeenschap hier het slachtoffer van. Zo heeft een Dendermonds kind van vreemde herkomst immers  drie maal meer kans om schoolse achterstand op te lopen.

Bovendien legt de veranderende leerlingenpopulatie een extra druk op de leerkrachten.  Scholen moeten ondersteund worden om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, om de communicatie met de ouders te vergemakkelijken en om te werken rond thema’s zoals ouderbetrokkenheid en huiswerkbeleid.

Laattijdige indiening bemoeilijkt verkrijgen subsidies

In februari 2014 kwam Bart Nobels (N-VA) op de gemeenteraad tussen in verband met deze problematiek maar bijna het volledige schepencollege ontkende dat Dendermonde reeds een aanvraag had kunnen indienen.   In april 2014 – en na de tussenkomst van N-VA in de gemeenteraad – heeft het college van burgemeester en schepenen nu toch laattijdig een aanvraag ingediend.

Door deze laattijdige indiening is Dendermonde alvast 55 158 Euro voor 2014 kwijt en normaal ook tot 20 000 Euro startpremie.   Ook het verkrijgen van de 275 790 Euro voor de komende vijf jaar wordt door deze laattijdigheid bemoeilijkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is