Kwetsbare jongeren verdienen blijvende aandacht!

Op 16 oktober 2013

Tijdens de voorbije legislatuur werkte de jeugddienst Dendermonde nauw samen met “ Uit de marge “, een vzw die via allerlei projecten  samen met het bestaande jeugdwerk kansen biedt aan kwetsbare jongeren.

Bij de jeugdraad is nu de vrees reëel  dat - in het kader van besparingen – de jeugdopbouwwerker, die schitterend werk levert , de jeugddienst moet verlaten.

Natuurlijk moet er bespaard worden, maar we roepen de stad én de schepen van jeugd op om de sociale reflex binnen het jeugdbeleid, die altijd aanwezig was, niet teniet te doen en de begeleiding van deze kwetsbare groep als prioritair op te nemen.

De jeugdopbouwwerker is een onmisbare schakel in een sociaal beleid, zeker met de focus op wijkontwikkeling. Ook in Dendermonde is werken met deze doelgroep uitermate belangrijk.

Verder pleiten we voor duidelijkheid vanuit het bestuur want het uitblijven van beleidskeuzes zorgt voor heel wat onrust zowel bij het personeel als bij de verenigingen.

Het is zeker geen gemakkelijke oefening maar N-VA  Dendermonde heeft haar voorstellen tot besparing op het stadsapparaat reeds geformuleerd in haar verkiezingsprogramma en is bereid om de meerderheid hier constructief bij te staan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is