Jeugd kan Dendermonde sterker maken!

Op 27 maart 2017, over deze onderwerpen: #SterkerDendermonde, Jeugd

De gemeenteraadsverkiezingen lijken voor jullie misschien nog veraf, toch is het nodig na te denken over de situatie waarin de stad zich bevindt, en keuzes te maken om Dendermonde hogerop te tillen. Dat laatste is broodnodig, we zien jammer genoeg op het terrein dat onze stad niet meer een sterke speler is in de regio. De N-VA wil niet alleen kritiek leveren, maar ook voorstellen met u aftoetsten en beleidsideeën lanceren. Gebruik daarom op de sociale media #SterkerDendermonde en laat ons zo weten wat u denkt en in deze stad wil veranderen. Duidelijke keuzes dringen zich op in onze stad, en samen met u willen we ons programma uitbouwen – onze stad heeft creatieve burgers die zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken.

N-VA rekent op u

 

De afgelopen decennia werd in Vlaanderen sterk geïnvesteerd in jeugd. Ook in Dendermonde werd door de jaren heen veel gerealiseerd door verschillende schepenen van Jeugd. Maar er zijn verschillende pijnpunten. De financiële toestand van de stad zorgt ervoor dat investeringen op een laag pitje staan en beloftes verbroken worden. Dat geldt ook voor de jeugdsector. Denk maar aan het jeugdcentrum in Appels, of Bastion V. Daarom wil Jong N-VA Dendermonde dat het stadsbestuur de jeugd ernstig neemt. Studies bestellen en realisaties uitstellen, leveren niets op.

Dat de stadskas niet oneindig groot is, weten we allemaal. Net daarom moet er een eerlijk kader komen over wat kan en wat niet kan. Het volgende stadsbestuur moet duidelijk zeggen welk bedrag beschikbaar is voor investeringen in jeugd. Daarna moet vastgelegd worden welke investeringen men wil realiseren en moet het bestuur zich daaraan houden. Transparantie en het nakomen van beloftes zijn de kern. Spijtig genoeg is het huidig bestuur niet echt een schoolvoorbeeld van het nastreven van die kernwaarden, denk daarbij bijvoorbeeld aan het vooropgestelde jeugdcentrum. Ook is het fijn om kinderen te bevragen over hun dromen. Die dromen daarna opbergen is dat echter niet.

Als het aan Jong N-VA ligt, staan de volgende elementen centraal in het toekomstige jeugdbeleid.

 

Fuiven: waar is dat feestje?

 

Een eerste actiepunt ligt bij het fuifbeleid in Dendermonde. Terwijl er veel fuiven zijn voor late twintigers en dertigers, is het aanbod voor tieners en studenten in Dendermonde beperkt. Als gevolg daarvan vinden bijna alle fuiven plaats in jeugdhuizen zoals JH Zenith. Grotere evenementen moeten dan weer plaatsvinden in een sporthal, die daar eigenlijk niet voor gemaakt is. Voor ons is de oplossing duidelijk: de stad moet een feestzaal inrichten. Mogelijke locaties daarvoor zijn de omgeving van de sporthal in Sint-Gillis en de Kroonveldlaan.

Hier is een groot budget voor nodig en daarom zal het volgende stadsbestuur zich duidelijk moeten uitspreken of het dit wil realiseren. Zo een nieuwe feestzaal zou een interessante locatie zijn voor JH Zenith. Zo kan JH Zenith uitbreiden en zijn rol ten volle opnemen. Het is namelijk moeilijk voor dit jeugdhuis om uit te breiden op zijn huidige locatie.

 

Dorpsparken: spelen, ravotten, wandelen en voetballen

 

Een tweede actiepunt zijn de speel- en parkgebieden. Sommige deelgemeenten waaronder Baasrode en Grembergen hebben vandaag al groene zones, maar vaak zijn die niet in optimale staat. Andere deelgemeenten zoals Oudegem en Schoonaarde hebben helemaal geen groengebied of recreatiezone. Jong N-VA wil een dorpspark in de buurt van elke dorpskern. Dat is niet alleen een plaats waar kinderen kunnen spelen, maar ook een ontmoetingsplek en rustpunt voor de hele bevolking. Deze locaties zijn vandaag al gemarkeerd in het gewestplan. Het komt er nu op aan om deze ook uit te bouwen. Het lijkt ons ideaal om zo een grotere speeltuin te realiseren gekoppeld aan horeca. Vergelijkbaar met de natuurlijke speelelementen aan zwembad Olympos, kan deze voorzien worden op andere locaties. Het Wastijnepark is een goed voorbeeld van zo een locatie.

 

Jeugdbewegingen en jeugdhuizen

 

Jong engagement is van onschatbare waarde. Jongeren die als vrijwilliger meewerken in een jeugdbeweging of jeugdhuis, dragen veel bij aan onze samenleving. Zij verdienen alle steun. Een goede huisvesting voor deze jeugdverenigingen is van cruciaal belang. Daarom moeten we projectsubsidies voorzien voor nieuwe infrastructuur voor Chiro Bobo en KLJ Schoonaarde. Zo krijgen alle jeugdbewegingen op ons grondgebied een goede en veilige huisvesting. Specifiek voor KLJ Schoonaarde gaan we op zoek naar een combinatie met de noden van FC Juventus Schoonaarde. Zij hebben nu een terreintekort. Aangezien die noden overlappen én omdat KLJ en Juventus de enige Schoonaardse verenigingen zijn met een jeugdwerking, is een gezamenlijke oplossing ideaal.

Tot slot is ook het alcohol- en drugsbeleid belangrijk voor jeugdverenigingen. Zowel JH Zenith als de Scouts van Dendermonde hebben zelf al een uitgewerkt beleid. Wij willen dat alle andere verenigingen dezelfde werkwijze hanteren en zelf regels opstellen voor alcohol- en drugsgebruik, in samenwerking met preventiediensten.

 

Rocking Dendermonde

 

Als er al een ernstige nood is, is het wel deze van repetitieruimte voor jonge bands in onze stad. Daarom had de jeugdraad onder de vorige legislatuur een plan opgevat om de leegstaande tubes van Bastion V (de jazzbunker) om te vormen tot een repetitieruimte voor bands alsook de mogelijkheid tot kunst- en cultuurruimte gericht op jongeren. Deze plannen kregen het etiket ‘onderzoek‘ om daarna een stille dood te sterven. Nochtans zou dit perfect passen in een herwaardering van ons militair erfgoed – ook hier zullen budgettaire redenen worden aangehaald, maar toch willen we hier goedkopere pistes volgen die perfect haalbaar zijn. Als we erin zouden slagen om een fuifzaal te bouwen in Sint-Gillis, zou het inkapselen van repetitieruimte een mogelijkheid zijn. Een eerste stap is alleszins om contact op te nemen met vzw Repetitieruimtes en daarbij uit te kijken naar praktijkvoorbeelden van andere steden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is