Hoogstens twee keer verplicht bijzitten bij verkiezing

Op 20 maart 2018

Als het van gemeenteraadslid Tomas Roggeman afhangt, moeten Dendermondenaren bij een verkiezing hoogstens twee keer zetelen als voorzitter of bijzitter in een kieskantoor. “Sommige mensen worden zowat elke keer verplicht om hun hele zondag op te offeren. Maar het moeten niet altijd dezelfden zijn”, zegt Tomas Roggeman.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober én de nationale verkiezingen van mei 2019 in het vooruitzicht, wil de N-VA bekomen dat de burgerplicht van bijzitten eerlijk gespreid wordt over de bevolking. “Het is maar normaal dat er afgewisseld wordt en dat niet elke keer dezelfde mensen moeten komen opdraven”, zegt Tomas Roggeman. “Toch zien we dat dit in de praktijk wel gebeurt. Vijf keer verplicht bijzitten is geen uitzondering. Sommigen doen dat met plezier, maar niet iedereen staat te springen om zich elke keer een hele zondag vrij te maken.” Verontschuldigen is niet mogelijk: onterechte afwezigheden worden bestraft met minnelijke schikkingen van 250 euro en wie weigert te betalen, kan strafrechtelijk vervolgd worden.

N-VA Dendermonde stelt daarom voor dat het stadsbestuur afspraken maakt met de voorzitter van de rechtbank, die de verkiezingen leidt. De mogelijkheid daartoe bestaat al sinds 2010. Roggeman licht toe: “De stad kan de namen van de vroegere voorzitters en bijzitters opnemen in het bevolkingsregister en melden aan de voorzitter van de rechtbank. Hij is degene die de uiteindelijke namen selecteert, maar door de informatie van vorige zittingen te registreren, kan er geroteerd worden. Wie wel graag meer dan twee keer een kieskantoor voorzit of bijzit, kan zich nog steeds melden als vrijwilliger.”

De stad Gent voerde het systeem al in 2012 in. De N-VA brengt het voorstel komende woensdag op de Dendermondse gemeenteraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is