Herdenking WOI moet versnelling hoger

Op 8 december 2013

Het jaar 2014 is in Dendermonde een herdenkingsjaar. Onder de noemer "Dendermonde 2014, martelaarstad" startte men verschillende initiatieven op ter herdenking van WOI. Op het programma staan onder meer een tentoonstelling, een project in samenwerking met Flanders Fields in Ieper, een thematisch wandel- en fietsnetwerk. "Prachtig project dat wij ten volle steunen" klinkt het bij oppositiepartij N-VA, "wij zijn grote voorstander van de samenwerking met de andere Martelaarssteden, maar Dendermonde zelf moet een versnelling hoger schakelen”.

Hoge kosten, geen sponsors

Het kostenplaatje van de projecten ligt hoog. Eerder raakte al bekend dat de restauratie van het stadhuis 300.000 euro duurder uitvalt dan voorzien. Om de herdenking betaalbaar te houden, werd in de begroting privé sponsoring voorzien, waarmee de tentoonstelling in de bib kon betaald worden.

Maar dat plan werd niet uitgevoerd. "Jammer genoeg is het schepencollege zelfs niet op zoek gegaan" zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman (N-VA). "Spijtig, want nu moet men hoge toegangsprijzen vragen". Vooral de prijzen voor minderjarigen en scholen wekken verbazing: 60 euro voor een schoolgids en 3 euro inkom per kind. "Te duur. Zelfs in het Louvre is een schoolgids goedkoper. Het is bijzonder belangrijk dat onze jeugd het oorlogsverleden niet vergeet. Daarom is herinneringseducatie bijna overal gratis. Wij willen het schepencollege graag overtuigen om dit te herbekijken en om toch door te gaan met de zoektocht naar sponsors. Dat kan via de erfgoedcel of de andere verenigingen die de stad rijk is. Dan kunnen we de prijs laag houden".

Afwezig in nationale promotie

De Vlaamse en de federale overheden lanceerden websites voor de herdenking. Die moeten toeristen warm maken voor de evenementen. "Helaas valt op de nationale website geen spoor te bekennen van Dendermonde" zegt Roggeman. "Ook op de Vlaamse sites blijft Dendermonde onderbelicht. Dit kan en moet beter, want de herdenking is nog te weinig bekend buiten de stadsgrenzen. Met wat extra promotie kunnen we  het onderste uit de kan halen voor deze mooie initiatieven."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is