Gebrek aan transparantie ivm IBO Baasrode en huisvesting carnaval- en corsogroepen, N-VA dient klacht in bij gouverneur

Het college van burgemeester en schepenen weigert inzage in het dossier van de verhuis van IBO Baasrode en in het dossier van de huisvesting van carnaval- en corsogroepen.  Aangezien het om een wettelijke verplichting gaat, dient N-VA klacht in bij de gouverneur. 

In vergelijking met de rest van Dendermonde zijn de wachtlijsten voor de naschoolse opvang in Baasrode echt rampzalig.  Van bij het begin heeft

N-VA gepleit om bij een eventuele verhuis van de IBO meteen ook  te zorgen voor een capaciteitsuitbreiding. De beslissing van de CD&V/Sp.a-meerderheid om te kiezen voor de Kloosterstraat leek oppositiepartij  N-VA een vreemde beslissing. Daarom vroeg raadslid Bart Nobels regelmatig documenten op bij het stadsbestuur en stelde hij hierover veel schriftelijke vragen.  

B. Nobels : “Tot in het voorjaar ontving ik de stukken correct, maar wat ik te lezen kreeg, baarde mij zorgen.  Er was geen studie gemaakt naar de beste locatie voor een IBO in Baasrode; de enige basis voor een beslissing was het feit dat het gebouw  in de Kloosterstraat leeg staat.   De verantwoordelijken hielden er zelfs geen rekening mee dat de gemeenteschool in deze lokalen zelf een voor- en naschoolse opvang organiseert.”

Ook in verband met de huisvesting van de carnaval- en corsogroepen rezen er steeds meer vragen over de realiseerbaarheid van het project in de Kerselarenbrugwegel.   

Raadslid Nobels : “Sinds maart ontving ik in beide dossiers geen stukken meer, zogezegd omdat de verslagen van de vergaderingen nog niet goedgekeurd waren.  Als gemeenteraadslid moet ik nu vaststellen dat men wel via de pers communiceert, maar een gemeenteraadslid niet op een correcte wijze wil informeren.  Voor N-VA Dendermonde voldoende reden om een klacht neer te leggen bij de provinciegouverneur.” 

 

Meer info:
Bart Nobels, gemeenteraadslid N-VA, bart.nobels [at] n-va.be, 0498 63 93 71

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is