Engagementsverklaring brengt geen duidelijkheid Oude Briel

Op 19 juni 2014

N-VA wil niet dat burgemeester Piet Buyse (CD&V) zijn handtekening zet onder de engagementsverklaring in verband met het project “Oude Briel”.    Het “engagement” van de betrokken partijen biedt immers geen oplossing voor de verkeersproblemen op de Provinciale Baan.  Er heerst ook grote onduidelijkheid of de mobiliteitsproblematiek zal worden aangepakt alvorens er extra vrachtwagens in het verkeer komen.    Bovendien wil N-VA dat het schepencollege met de inwoners communiceert over mogelijke onteigeningen. Afspraken met de buurgemeente Buggenhout zijn dringend noodzakelijk en daarnaast is N-VA bezorgd omdat er te weinig wordt ingezet op sociale begeleidingsmaatregelen.            

Het hele project bestaat uit twee deelgebieden.   Deelgebied 1 situeert zich ten oosten van de Fabriekstraat.    Deelgebied 2 bevindt zich ten westen van de Fabriekstraat en grenst in het noorden aan de Theo Vermijlenstraat.   Beide deelgebieden hebben de spoorlijn als zuidgrens

De procedure van onteigening  van de woningen van deelgebied 1 wil men opstarten in juli 2015  om dan begin 2016 effectief over te gaan tot onteigeningen.   Eind 2015 start de procedure voor de goedkeuring van het PRUP voor deelgebied 2 en de ontdubbelingsweg, met daarin een onteigeningsplan.  

Er is is echter niet enkel het probleem van de mobiliteit. N-VA wil ook dat er een engagementsverklaring komt over de sociale begeleiding van mensen die het slachtoffer van zijn van de onteigeningen.

Dimitri Van Hoey: ”De aanleg van de ontdubbelingsweg  van de Mandekensstraat is een draconische maatregel die weinig of geen impact zal hebben op het mobiliteitsprobleem dat zich nu al stelt ter hoogte van de Provinciale Baan. De verkeersstroom op de N17 richting Hoogveld zal verbeteren, maar in de tegenovergestelde richting zal de ‘flessenhals’ aan het begin van de Provinciale Baan alleen maar drukker worden. Voeg hierbij nog de extra vrachtwagens van deelgebied 1 en men creëert een verkeerstroom die de capaciteit van de Provinciale Baan ver zal overstijgen. Met desastreuze gevolgen op gebied van mobiliteit en leefbaarheid.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is