Dramatische armoedegroei Dendermonde: N-VA luidt alarmbel en vraagt dringend actieplan

Op 23 mei 2017, over deze onderwerpen: Armoede

Het aantal mensen in armoede in Dendermonde is de voorbije jaren fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. N-VA trekt aan de alarmbel en vraagt bijkomende actie van de OCMW-en stadsbesturen. 

De armoedetellers in Dendermonde staan op rood. Op 1 jaar tijd zijn 35 mensen extra aangewezen op een leefloon. De toename is het meest frappant bij jongeren van 18 tot 24: het aantal leefloontrekkers onder hen is met 68% gegroeid sinds 2012. Over dezelfde periode is ook het aantal steuntrekkende bejaarden toegenomen met meer dan 11%. Met meest dramatisch is het aantal geboorten in kansarme gezinnen: een verdubbeling op amper drie jaar tijd. Hoewel Dendermonde meestal nog beter scoort dan het Vlaamse gemiddelde, gaat die voorsprong in snel tempo verloren. 

N-VA Dendermonde vraagt daarom dat er dringend een actiegroep opgericht wordt om armoede op te sporen en mensen te begeleiden. Gemeenteraadslid Tomas Roggeman: “Het is alarmerend dat er op zo’n korte tijd veel meer mensen in armoede belanden. Daarom vragen wij dat een versterkt armoedebeleid uitgerold wordt in een breed overleg tussen het beleid en het middenveld. Daarvoor kijken we naar het stadsbestuur, OCMW, Samenlevingsopbouw, Tondeldoos, Kind en Gezin en de eerstelijnsgezondheidszorg zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen en andere paramedici. Op korte termijn moet een actiegroep opgericht worden.”

OCMW-fractieleider Paul Van Marcke (N-VA) sluit zich daarbij aan. “In de OCMW-raad geven we al jaren aan dat er in Dendermonde binnen het lokaal sociaal beleid onvoldoende aandacht is voor armoedebestrijding. De ambtenaren doen hun best, maar het ontbreekt aan een plan om samen met partners actie te ondernemen. Het uitrollen van een structurele aanpak vereist uiteraard detectie van armoede via sleutelfiguren en andere opsporingskanalen. Het lokale bestuursniveau is de motor en regisseur om armoede, kinderarmoede en sociale uitsluiting aan te pakken.” 

De stijging is trouwens niet rechtstreeks verbonden aan de opening van het asielcentrum begin 2016: asielzoekers en LOI-bewoners krijgen nooit een leefloon.

 

Paul Van Marcke                                                               Tomas Roggeman

fractieleider OCMW-raad                                                 gemeenteraadslid

paul.vanmarcke [at] n-va.be                                                 tomas.roggeman [at] n-va.be

 

Bron: Gemeentelijke Profielschets Dendermonde 2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is