Dendermonde pesticidenvrij? Toch niet!

Op 24 juni 2015, over deze onderwerpen: Pesticidenvrij beheer, Natuur en klimaat

Ondanks de niet mis te verstane aankondiging dat de stad Dendermonde voortaan
pesticidenvrij werkt, blijkt het schepencollege toch een afwijking op het pesticidenverbod te hebben aangevraagd. Gemeenteraadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA) is hier niet over te spreken en vindt dat de gemeenteraad en de Dendermondse
bevolking zijn voorgelogen.

Sinds 1 januari 2015 is het voor alle openbare diensten verboden nog pesticiden te gebruiken. Ofwel gaan gemeenten voor een absoluut nulgebruik ofwel kunnen zij bij de Vlaamse Overheid een afwijking aanvragen.

Op de gemeenteraad van 11 februari 2015 vroeg Van Havermaet naar de keuze van de stad Dendermonde. Het antwoord van de schepen van milieu luidde toen dat de stad ging voor het nulgebruik. Er was geen voorraad pesticiden meer, er werden er geen meer aangekocht. Hetzelfde verkondigde de burgemeester in het stadsmagazine van april jl. De eerste zin van het voorwoord luidde: ‘Sedert begin 2015 gebruikt het stadsbestuur geen pesticiden meer om het onkruid te bestrijden’. Woorden die weinig aan de verbeelding overlaten.

Aanvraag afwijking voor voetbalvelden

Toch blijkt Dendermonde vandaag niet pesticidenvrij te werken. In diezelfde maand april diende de stad een aanvraag in om een afwijking te verkrijgen. Meer bepaald de afwijking ‘P5’, die een uitzondering geeft voor specifieke probleemterreinen. In het geval van Dendermonde gaat het om de voetbalterreinen.

Raadslid Klaartje Van Havermaet: “Uit deze twee opgesomde feiten kunnen we maar één conclusie trekken: dit schepencollege heeft de gemeenteraad en de volledige Dendermondse bevolking voorgelogen. Men wil en zal in de toekomst nog pesticiden gebruiken, niettegenstaande dat het omgekeerde werd beweerd. Dat hier een loopje wordt genomen met de werkelijkheid, kunnen wij niet dulden”.

Al is dit debacle voor de N-VA-fractie ook geen totale verrassing. “Het stadsbestuur was
helemaal niet goed voorbereid op het verbod. Eerder geuite twijfels over de haalbaarheid van het verbod werden genegeerd. Het proefproject om zonder pesticiden onkruid te bestrijden startte veel te laat, pas in maart. Maar het meest pijnlijke is dat men al 10 jaar met pesticidenreductie bezig is en men de knelpunten en mogelijke obstakels dus al zeer lang kent. Specifiek het probleem van de voetbalvelden werd zelfs door een gemeenteraadslid van de meerderheid als moeilijkheid op tafel gelegd. Ondanks die goedbedoelde waarschuwingen gaat men toch nog de mist in,”
aldus Van Havermaet.

 

 

Meer info:

Klaartje Van Havermaet, gemeenteraadslid, klaartje.vanhavermaet [at] n-va.be, 0486 20 64 11

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is