Dendermonde investeert niet meer, de rekening volgt in 2019

Op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

N-VA Dendermonde is niet onder de indruk van het stadsbudget voor 2016.

Voor het budget 2016 apprecieert N-VA dat er geen verhogingen zijn van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, noch van de aanvullende belasting op de personenbelasting. Tot zover het goede nieuws

Voor de rest ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Het totale bedrag van geschrapte investeringen komt voor de rest van de legislatuur uit op een slordige € 11.500.000 euro. Een verwijzing naar de Vlaamse overheid en de federale taks shift doen niet veel ter zake omdat dit voor 2016 slechts gaat over € 594.000. En ter compensatie geldt de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met 3,5 % en dat doet wel meer geld naar de stadskas vloeien.

Wat N-VA ten zeerste verontrust is het feit dat Dendermonde in 2019 nog een financieel draagvlak heeft van € 3,7 miljoen euro en tegelijk leningen terugbetaalt voor € 3,7 miljoen. Op dat ogenblik leen je om de lopende rekeningen te betalen, erg problematisch dus.

Aankondigingspolitiek

Daarnaast is het ongelooflijk  hoeveel dossiers in de loop van deze legislatuur telkens weer zijn opgeschoven. Aangekondigd maar dan weer geschrapt of doorgeschoven naar 2019, het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Een paar voorbeelden: renovatie AC, gemeentehuis Oudegem, oud gemeentehuis Sint-Gillis, werken in de Kerselarenbrugwegel, restauratie kruitmagazijn Mechelse Poort, Museum voor Volkskunde en het hele museumplan, renovatie basisschool Schoonaarde, Huis Van Winckel, brandweerkazerne, jeugd- en dienstencentrum Appels, realisatie fietspaden, … Allemaal dossiers die werden aangekondigd maar waarvoor niets meer gebeurt.

Ter illustratie nog twee concrete gevallen:

1. Het Huis Van Winckel. Halfweg de legislatuur wordt dit nu hét project,  met veel poeha aangekondigd.  We weten allemaal al langer dat er met dit gebouw heel wat te realiseren valt, maar er is nog altijd geen visie, geen plan, geen zicht op kostprijs laat staan een realisatie gedurende deze legislatuur, maar de aankondiging is er dan weer wel ….

2. Wat het dorpsplein Oudegem betreft is er veel tijd verloren gegaan. De bemerkingen van N-VA werden niet ernstig genomen. Nu wordt de procedure stopgezet. We zijn verheugd dat het dorpsplein tenminste niet volgebouwd wordt, maar er zit geen winst in voor de Oudegemnaar, die weer kan wachten op een mooi aangelegd plein. De enige winnaar is Mevr. Verhelst, directeur van Volkswelzijn en Sp.a-schepen. Zij  krijgt van de Dendermondse belastingbetaler een cheque mee van € 211.000. Het debacle van dit dossier is symptomatisch voor deze meerderheid

Andere aanpak is noodzakelijk

Dit alles zijn symptomen van een totaal verkeerde benadering van de stadsfinanciën. Vanaf het jaar 2019 leent de stad zelfs geld om leningen te kunnen terugbetalen. Een lening van 9 miljoen euro ten opzichte van een investeringsbudget van 7,9 miljoen euro. Dit is totaal onverantwoord!

De situatie wordt nu echt problematisch. Tenzij de stad dringend ingrijpt en structurele maatregelen treft, zullen verdere verschuivingen van investeringen naar een volgende legislatuur een jaarlijks gegeven worden.

Daarom roepen we de stad op om een extern bureau onder de arm te nemen en om zeker in te gaan op de oproep van de Vlaamse overheid om via een consultant de bestuurskracht van de stad te onderzoeken en voorstellen te formuleren om het exploitatiebudget in te krimpen. Vlaanderen dekt voor dit onderzoek 75 % van de kosten, wij hopen voor de Dendermondenaar dat deze oefening gemaakt wordt.

 

 

Meer info:
Walter Deygers, fractieleider N-VA, walter.deygers [at] n-va.be, 0479/82.96.40

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is