CD&V/NVA blijft ijveren voor een rusthuis in Baasrode

Op 14 oktober 2010

Geen steun voor verdere stappen in Zorgstrategisch Plan OCMW Dendermonde.

CD&V/N‐VA is verbolgen over de wijze waarop OCMW-voorzitter Theo Janssens, ondanks alle afspraken, de sluiting van het rusthuis te Baasrode ten allen prijze blijft doordrukken, zonder daarbij een ander scenario een eerlijke kans te geven. Bijgevolg zal CD&V/N‐VA aan de acties in het kader van dit project geen steun verlenen.

Op de agenda van de OCMW‐raad van 19 oktober 2010 staat de “Actualisering tijdspad realisatie projecten Zorgstrategisch Plan, onderdeel woonzorgcentra en wooncirkel Baasrode”. In dit voorstel van OCMW‐voorzitter Theo Janssens voorziet hij de sluiting van het St‐Vincentiusrusthuis in Baasrode in september 2016.

Na lange en moeizame onderhandelingen tussen de meerderheidspartijen was er een akkoord dat het Zorgstrategisch Plan, dat voorgelegd zou worden aan de Vlaamse administratie, twee scenario’s zou omvatten: één met de sluiting en één met het behoud van een, weliswaar kleinere, RVT‐setting te Baasrode. Dit werd zo geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen op 26 mei 20081, en aldus door de OCMW‐raad bekrachtigd op 17 juni 2008.

N‐VA is verbolgen over deze gang van zaken, omdat haar inbreng in het Zorgstrategisch Plan geen enkele kans gekregen heeft, ondanks de duidelijke afspraken tussen beide meerderheidspartijen. Bijgevolg zal N‐VA geen steun verlenen aan de verdere stappen in de realisatie van het Zorgstrategisch Plan, dat voorziet in volledige sluiting van het rusthuis te Baasrode.

1“Het College van Burgemeester en Schepenen verleent gunstig advies aan het concept “vernieuwd ouderenbeleid”. Prioritair is het beoogde behoud van het rusthuis te Baasrode na 2010. Er dient tegelijkertijd werk gemaakt te worden van de uitbouw van de woonzorgcirkel. Het College van Burgemeester en Schepenen vraagt dat ook de optie voor het behoud van een residentiële RVT‐setting binnen de woonzorgcirkel te Baasrode, voor zwaar zorgbehoevenden, aan de inspectie wordt voorgelegd.” (Notulen CBS 26/05/2008)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is