Nieuws over dit onderwerp

Op 23 september 2016, over deze onderwerpen: Dorpsplein Oudegem, Oudegem

Na een traject van in totaal vijftien jaar wordt het project om het dorpsplein van Oudegem te bebouwen met sociale woningen, definitief begraven. N-VA juicht toe dat Oudegem bevrijd wordt van het ergste scenario, maar betreurt tegelijk de triestige toestand van het plein en de schimmige deal met …